Paragonski blok

paragonski-blokParagonski blok se izda, če davčni zavezanec ne more evidentirati prometa preko registrske blagajne. Paragonski blok mora biti izdan v kopiji in nadomešča blagajniški izpis računa, torej ga štejemo med poenostavljene račune, izdane končnim potrošnikom.

Poenostavljen ali paragonski blok mora, skladno s predpisano zakonodajo, vsebovati določene podatke, kot so: datum izdaje, zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa, ime in naslov davčnega zavezanca in identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opravil storitev ali dobavo blaga, količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma vrsto in obseg opravljenih storitev, prodajno vrednost blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev, prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vključenim DDV ter znesek vračunanega DDV.

Če davčni zavezanec opravlja dobavo blaga ali storitev po različnih davčnih stopnjah, mora prodajno vrednost z vključenim DDV izkazati ločeni po davčnih stopnjah in izkazati tudi ločeno vrednost DDV. Če davčni zavezanec opravi storitev oziroma dobavo blaga, ki jue oproščena DDV, se mora na računu sklicevati na veljavne določbo direktive Sveta 77/388 EGS, kjer je razvidno, da je storitev oproščena DDV.

Prejemnik blaga oziroma storitev, ki ni zavezanec za DDV, lahko zahteva, da mu davčni zavezanec izda račun v skladu z veljavno zakonodajo, če prejemnik potrebuje tak račun zaradi uveljavljanja ugodnosti v skladu z zakonom, ki se nanaša na tovrstno poslovanje. Vendar pa so paragonski bloki postali preteklost s 1.2.2015., saj je prišlo do njihove celovite programske zamenjave in z njimi povezanimi blagajniškimi dnevniki. Za normalno izvajanje podjetniških poti na dolgi rok, je na voljo celovita rešitev, ki v celoti in na zelo enostaven način nadomesti rabo programskih blokov ter pisanje blagajniških dnevnikov.

Za lažji prehod na vaš računalnik namestite poslovno programsko opremo Simple Shop ter po potrebi kontaktirajte podporno ekipo Simple Shop preko njihove e-pošte ali preko telefona. V kolikor potrebujete celovite rešitve pa si lahko ogledate ponudbo na spletni strani ali pa kontaktirajte prodajalca, ki vam bo z veseljem pomagal do cenovno ugodnih individualnih rešitev kot jih zahteva vaše delovno okolje. Vsakdo, ki posluje s strankami mora biti pripravljen na določene spremembe in jih mora dosledno upoštevati in poslovni uspeh bo zagotovljen.

This entry was posted in Razno and tagged , . Bookmark the permalink.