Družinsko in podjetniško računovodstvo

Računovodstvo je sestavni del našega vsakdanjega življenja, pa se tega zavedali ali ne. Morda mi bo kdo oporekal, da on že ne potrebuje računovodstva. Vendar pa to ne drži. Če malce karikirano zapiše, tudi revež, ki v svojem žepu nima niti beliča, potrebuje računovodstvo. Izračunati mora, ali bo na primer z nekaj cekini (evri) lahko preživel dan, teden ali mesec. To pa je že računovodstvo, čeprav zelo, zelo enostavno. V družini pa že pride bolj do izraza računovodstvo. Potrebno je uskladiti prihodke in izdatke cele družine za določeno časovno obdobje, to je vsaj za en mesec, ali pa za obdobje, ko se izplačujejo plače ali drugi prihodki. Družinsko računovodstvo je običajno enostavno, čeprav mora biti danes vse več družin pravih čarodejev, da uskladijo številke na prihodkovni in odhodkovni strani za ves mesec. Sestaviti oba konca stroškovne lestvice je prava umetnost. Zato je seveda dobro, da so družinski člani, vsaj odrasli seznanjeni z osnovami družinskega računovodstva, saj si tako le olajšajo življenje. Za takšno družinsko računovodstvo pa je dovolj že splošna izobrazba. Torej imamo prav, če trdimo, da nas spremlja računovodstvo od rojstva do smrti. Običajno pa se tega niti ne zavedamo, da potrebujemo računovodstvo oziroma, da tudi sami vodimo enostavno družinsko računovodstvo. Podjetniško računovodstvo pa je že druga zgodba. Za takšno vodenje računov je najboljše najeti strokovnjaka oz. računovodski servis. Davčni zakoni so precej komplicirani in veliko stresa ter živcev si bomo prihranili, če bomo vodenje podjetniških financ prepustili servisu. Davčna uprava zahteva redna poročila o vseh prejetih in izdanih računih ter redna poročila o stanju na našem poslovnem računo kar pa nam lahko vzame veliko časa.

This entry was posted in Razno and tagged . Bookmark the permalink.